Tarnobrzeskie_Wodociągi_Taryfy_2015

27 styczeń 2015

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2015 do 29 lutego 2016 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2015