Tarnobrzeskie_Wodociągi_Taryfy_2018-2020

17 maj 2018

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków od 24 maja 2018 do 31 sierpnia 2020.

decyzja.pdf

taryfy_2018-2020.pdf