Tarnobrzeskie_Wodociągi_Taryfy_2020-2023

27 sierpień 2020

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2023.

decyzja_wody_polskie_2020-08-03.pdf

taryfy_2020-2023.pdf