List gratulacyjny

List gratulacyjny Prezydenta Miasta Tarnobrzeg

Pana Norberta Mastalerza

List gratulacyjny Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Pana Norberta Mastalerza