Tarnobrzeskie_Wodociągi_Taryfy 2016

19 styczeń 2016

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2016 do 28 lutego 2017 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2016