Tarnobrzeskie_Wodociągi_Taryfy 2017

27 styczeń 2017

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2017 do 28 lutego 2018 tj. na okres 1 roku.

taryfy_2017_woda_i_scieki_Tar-Wod.pdf

taryfy_2017_scieki_opadowe_i_roztopowe_Tar-Wod.pdf