2017-07-11 Podpisanie umowy - "Zakup pojazdów specjalistycznych"

 logo ramka jrp II

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż w ramach zadania „Zakup pojazdów specjalistycznych z podziałem na 4 części” zostały podpisane 4 umowy
Część nr 1: „Zakup specjalistycznego pojazdu ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do czyszczenia  kanalizacji z systemem odzysku wody”, Wykonawca: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. Z o. o. z siedzibą 25-145 Kielce, ul. Posłowicka 215, Wartość inwestycji: 2.460.000,00 zł brutto, Termin wykonania 190 dni roboczych od daty podpisania umowy

Część nr 2: „Zakup specjalistycznego pojazdu ciśnieniowo-ssącego wielofunkcyjnego do hydrodynamicznego udrażniania kanalizacji” Wykonawca: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. Z o. o. z siedzibą 25-145 Kielce, ul. Posłowicka 215, Wartość inwestycji: 1.845.000,00 zł brutto, Termin wykonania 190 dni roboczych od daty podpisania umowy
Część nr 3: „Zakup specjalistycznego pojazdu z zabudową do inspekcji sieci kanalizacyjnej oraz lokalizacji wycieków na sieci wodociągowej”, Wykonawca: Inter Global Spółka z o. o. z siedzibą 43-378 Rybarzowice, ul Bielska 914 , Wartość inwestycji: 817.335,00 zł brutto, Termin wykonania 180 dni roboczych od daty podpisania umowy
Część nr 4: „Zakup specjalistycznego pojazdu z systemem szybkiej wymiany zabudów”, Wykonawca: Fornal Polska Sp. z o. o. z siedzibą 41-250 Czeladź, ul Dehnelów 40 , Wartość inwestycji: 1.012.290,00 zł brutto, Termin wykonania 180 dni roboczych od daty podpisania umowy

informacja_Tarnob_Wodoc_JRP2_2017-07-11