Zadanie inwestycyjne realizowane przy pomocy środków WFOŚiGW w Rzeszowie

14 lipiec 2017

Zarząd Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. informuje, że realizuje zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa i poprawa niezawodności działania systemu zaopatrzenia i odprowadzania ścieków południowej części miasta Tarnobrzega (dot. w części uzbrojenia terenów przy Jeziorze Tarnobrzeskim oraz uzbrojenia byłej strefy przemysłowej Machów). Termin wykonania do grudnia 2017 r. Budżet inwestycji wynosi 4,91 mln zł. Beneficjent na mocy umowy otrzymał pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
logo WFOSiGW Rzeszow