2004

2004-12-16

Decyzja KE w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności dla Projektu pn.: „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu”.

W dniu 16 grudnia 2004 r. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek Miasta Tarnobrzeg w sprawie przyznania pomocy w ramach Funduszu Spójności podpisując Decyzję nr C(2004)5322 z dnia 16 grudnia 2004 r dla Projektu pn.: „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” i nadała mu numer – 2004/PL/16/C/PE/021.