Informacja o realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”

01 czerwiec 2020

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. uprzejmie informują o kolejnych efektach inwestycyjnych w ramach realizacji Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 29.05.2020 r. dokonany został odbiór końcowy zadania nr 2 pn. „Budowa instalacji sorpcji i biodegradacji w powiązaniu technologicznym Stacji Uzdatniania Wody”. Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm: Inżynieria Rzeszów S.A. i KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. Łączna wartość zadania wyniosła – 20 965 000,00 zł netto. Mimo tego, że dostarczana do wodociągu miejskiego uzdatniona woda spełniała wcześniej wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi to efektem zakończenia tej inwestycji jest uzyskanie zakładanego stopnia redukcji rozpuszczonych związków organicznych w wodzie w wysokości ok. 70 %. Wdrożenie technologii biosorpcji i biodegradacji na nowowybudowanych filtrach węglowych pozwoliło także na uzyskanie spadku o 50 % zapotrzebowania na chlor wody uzdatnionej kierowanej do wodociągu miejskiego. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia dbałości o zdrowie mieszkańców miasta. Oba wyżej wymienione efekty technologiczne poprawiły również w sposób istotny smak wody, jej barwę i zapach. Dodatkowym bezpieczeństwem dostawy wody do systemu wodociągowego miasta jest wykonana w ramach zadania dezynfekcja fizyczna wody z zastosowaniem lampy UV.