Informacja dla interesantów

29 czerwiec 2020

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że bezpośrednia obsługa Klientów od dnia 29.06.2020r. w Biurze Obsługi odbywa się z ograniczeniami. W pomieszczeniu może znajdować się 1 osoba.Wchodząc do budynku spółki należy zdezynfekować ręce lub nałożyć rękawiczki ochronne. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości 1,5 m od rozmówcy.