Informacja 2020-06-30

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem mojej długoletniej pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Tarnobrzeskie Wodociągi z dniem 30 czerwca 2020 roku proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań przez tych wszystkich Państwa, którzy okazywali mi życzliwość i zrozumienie, wspomagali w pracy i wytrwałości, ale też wymagali ode mnie zgodnego działania dla wspólnego dobra, w tym również pomysłowości, inicjatywności i przedsiębiorczości.
Wyrazy szczególnego uznania, podziękowania i wdzięczności kieruję  do Władz Samorządowych Miasta w obecnej i we wcześniejszych kadencjach: Państwa Prezydentów i ich Zastępców, Radnych i Przewodniczących Rady Miasta, jak i do Mieszkańców naszego miasta, a także do Rad Nadzorczych i pracowników spółki, ale również do przedstawicieli i kierowników jednostek gospodarczych i instytucji w obszarze miasta i pozostałych jednostek z którymi spółka współpracowała  bądź obecnie współpracuje.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to przede wszystkim dzięki dobrej współpracy z uwzględnieniem uwarunkowań otoczenia lokalnego, krajowego i wspólnotowego zgodne działanie dla wspólnego dobra w zakresie dostępności  i  wymaganej jakości usług wodociągowo – kanalizacyjnych zostało osiągnięte.
Osiągnięcia Tarnobrzeskich Wodociągów na dzień dzisiejszy mają konkretny wymiar, a to dostępność do usług wodociągowo – kanalizacyjnych w obszarze całości istniejącej aglomeracji; bieżące uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych w sieci wodociągowe i kanalizacyjne; wysoka jakość świadczonych usług; bezpieczeństwo ilościowo – jakościowe dostawy wody; wykorzystywanie w części samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków (wykorzystywanie energetyczne biogazu; wykorzystywanie energii cieplnej dopływających ścieków - zastosowanie pomp ciepła odpadowego; zastosowanie rozwiązań instalacji fotowoltaiki); nowe kierunki zagospodarowania osadów pościekowych; przestrzeganie zasad ochrony środowiska  w prowadzonej gospodarce wodno-ściekowej.

Wszystkim Państwu jeszcze raz dziękuję za współpracę.

Jednocześnie nowym Władzom Spółki życzę sukcesów i dalszych efektów w rozwoju tarnobrzeskiego  przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego.
                                
Pozostaję z wyrazami szacunku
     dr inż. Antoni Sikoń