Komunikat z dnia 2020-09-29

29 wrzesień 2020

Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informuje, że w związku z budową odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Długosza w dniach 29 września – 30 października 2020r. nastąpi całkowite zamknięcie pasa drogowego ul. Długosza na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Budowlanych. Bliższe informacje można uzyskać u Kierownika Wydziału Sieci Wodociągowo - Kanalizacyjnej Pana Waldemara Polek pod nr tel. 602 681 628.