Informacja 2020-10-16

16 październik 2020

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że w chwili obecnej nie ma żadnych dowodów na przeżycie koronawirusa SARS-Cov-2 w wodzie przeznaczonej do spożycia. WHO potwierdza, że systemy wodociągowe nie są środowiskiem, w którym może rozprzestrzeniać się koronawirus. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody, takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych. Woda Produkowana przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. spełnia wszelkie parametry jakościowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywach Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie informujemy, iż technologia produkcji wody pitnej, jej uzdatnianie oraz dezynfekcja stosowane w spólce pozwala na unieszkodliwianie bakterii oraz wirusów chorobotwórczych.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest również na bieżąco monitorowana na każdym etapie jej produkcji oraz dystrybucji przez wewnętrzne akredytowane laboratorium oraz zewnętrzne jednostki kontrolujące tj. Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/WHO-woda-pitna-wodociagi-koronawirus-COVID-19-8399.html