Przetargi PGK Tarnobrzeg - Fundusz Spójności 2007

Przetarg nieograniczony z dnia 2007-03-05 na: roboty budowlane związane z realizacją „Programu gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” 004/PL/16/C/PE/021 Zadanie nr 3 - "Modernizacja sieci wodociągowej w Os. Nagnajów i podłączenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z siecią miejską":


Przetarg nieograniczony z dnia 2007-09-27 na: przeprowadzenie rocznego audytu wykorzystania środków z Funduszu Spójności UE za rok 2007: