Taryfy

Cenniki i stawki wody opadowe i roztopowe 2023

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2023.

decyzja_wody_polskie_2020-08-03.pdf

taryfy_2020-2023.pdf

Cennik i stawki opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową w 2022 roku.

cennik_i_stawki_wody_opadowe_i_roztopowe_2022.pdf

 

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków od 24 maja 2018 do 31 sierpnia 2020.

decyzja.pdf

taryfy_2018-2020.pdf

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2017 do 28 lutego 2018 tj. na okres 1 roku.

taryfy_2017_woda_i_scieki_Tar-Wod.pdf

taryfy_2017_scieki_opadowe_i_roztopowe_Tar-Wod.pdf

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2016 do 28 lutego 2017 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2016