Taryfy

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2015 do 29 lutego 2016 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2015

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2014 do 28 lutego 2015 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2014.pdf

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg od 1 marca 2013 do 28 lutego 2014 tj. na okres 1 roku.

tarnobrzeskie_wodociagi_taryfy_2013.pdf

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg  od 1 marca 2012 do 28 lutego 2013.

Informacja o obowiązujących taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Tarnobrzeg  od 1 marca 2011 do 29 lutego 2012.