Skip to main content

Odczyt radiowy wodomierzy


Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. informują, że w 2017 roku montowany jest system radiowego odczytu wodomierzy na Osiedlach Podłęże, Dzików i w części Osiedla Stare Miasto w obszarze ulic Sandomierska, Nadole, Jasińskiego i Wałowa.  System radiowego odczytu wodomierzy zamontowany jest już na terenie całego miasta za wyjątkiem Osiedla Piastów i części Osiedla Stare Miasto. Dla tych Osiedli przewiduje się montaż systemu w 2018 roku. Spółka od 2013 roku instaluje system odczytu radiowego wodomierzy dostarczany przez polską firmę Apator Powogaz a zamontowane na wodomierzach bezprzewodowe moduły komunikacyjne AT-WMBUS - 08, 11, 16 lub 19, zwane potocznie nakładkami radiowymi, produkowane są przez firmę Apator Telemetria.  Moduły te są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/WE i normami zharmonizowanymi ESTI PN 300 220-1 i PN 301 489-1.  Normy te określają kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń radiowych, która oznacza, że urządzenia odporne są na zakłócenia zewnętrzne i że same takich zakłóceń nie emitują. Moc wyjściowa modułu to 0,025 W. System składa się po stronie odbiorcy wody z wodomierza z nakładką radiową,  a po stronie odczytującego z modułu radiowego do odbioru sygnałów oraz terminala przetwarzającego otrzymane dane. System gwarantuje długoletnią bezobsługową  pracę nakładki radiowej i podnosi znacznie komfort mieszkańców, ponieważ ich obecność w trakcie przeprowadzania odczytów nie jest konieczna. Pozwala dokonywać odczytów wskazań wodomierzy w miejscach o utrudnionym dostępie. Sam odczyt  dokonywany  jest w trakcie przemieszczania się modułu radiowego znajdującego się w samochodzie przejeżdżającym ulicą lub przenoszonego przez idącego wyznaczoną trasą odczytywacza. Znajdujący się w nakładce układ sensorów optycznych umożliwia rozpoznawanie kierunku przepływu wody i poprzez uwzględnianie przepływu wstecznego daje całkowitą zgodność odczytu radiowego ze wskazaniem liczydła. Odczyt danych pomiarowych jest odporny na wszelkie zakłócenia zewnętrzne. Oprócz zwykłego przekazywania danych o zużyciu wody system sygnalizuje także ewentualne próby ingerencji poprzez  rejestrowanie prób rozłączenia nakładki i wodomierza czy przyłożenie magnesu do wodomierza. Przekazuje także informacje o występującym w instalacji wewnętrznej odbiorcy wycieku wody czy wstecznym przepływie wody a poprzez rejestrowanie ciągłego, nieprzerwanego przepływu wody umożliwia uniknięcie przez odbiorcę niepotrzebnej straty wody. Spółka wyraża nadzieję, że  wprowadzenie radiowego systemu odczytu wodomierzy spotka się z uznaniem odbiorców.