Skip to main content

2009


2009-01-27

Odbiór zakończonych prac związanych z realizacja Zadania 01 pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jeziórko”.

Wykonawcą Zadania 01 było Konsorcjum Firm: INSTAL Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków (lider konsorcjum) oraz KREVOX Sp. z o.o. ul. Hoża 34/28, 00-516 Warszawa (członek konsorcjum).
Koszt robót wyniósł - 4 987 315,34 euro (z VAT).
Okres realizacji Zadania: 24 styczeń 2007 r. – 23 grudzień 2008 r.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały wykonane następujące prace:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody SUW Jeziórko (usprawnienie systemu napowietrzania):

 • modernizacja studni zbiorczej wody surowej,
 • montaż pomp w studni zbiorczej wody surowej,
 • wykonanie połączenia między studnią zbiorczą i komorą przed napowietrzalnią,
 • remont i modernizacja systemu napowietrzania wody (napowietrzalnia)
 • modernizacja 8 komór filtracyjnych i wymiana złóż filtracyjnych w komorach,
 • wprowadzenie automatycznej kontroli i sterowania procesu technologicznego uzdatniania wody.

2. Remont i modernizacja ujęć wody „Studzieniec I” i „Studzieniec II”:
2.1.ujęcie „StudzieniecI”:

 • remont istniejących 5 studni głębinowych lewarowych,
 • doprowadzenie energii elektrycznej do ujęcia,
 • zakup i montaż 5 pomp głębinowych - energooszczędnych,
 • wykonanie instalacji sterowania eksploatacją studni,
 • wymiana rurociągu przesyłowego i wykonanie połączenia ujęcia „Studzieniec I” i „Studzieniec II” o łącznej długości ok. 800 m

2.2.ujęcie „Studzieniec II”:

 • wymiana armatury w 22 studniach,
 • wymiana 22 pomp głębinowych w tych studniach na energooszczędne,
 • wykonanie instalacji sterowania eksploatacją studni,
 • wymiana rurociągu przesyłowego wody surowej ø500 z ujęcia wody „Studzieniec II” do SUW o długości ok. 5,5 km.

3. Prace remontowe na terenie SUW:

 • zapewnienie dwustronnego niezależnego (tj. podstawowego i rezerwowego) zasilania SUW w energię elektryczną w związku z likwidacją Kopalni Siarki w Jeziórku,
 • wymiana 2 pomp EMU w pompowni wysokiego tłoczenia,
 • uzupełnienie niezbędnego wyposażenia laboratorium fizyko-chemicznego SUW,
 • poprawa stanu sanitarnego obiektów SUW.

Program uroczystości.

1. Tarnobrzeski Dom Kultury:

 • rozpoczęcie uroczystości i przywitanie zaproszonych gości
 • wystąpienia zaproszonych gości 
 • informacja o realizacji Projektu Funduszu Spójności
 • podziękowania i wyróżnienia
 • emisja filmu o realizacji Projektu Funduszu Spójności
 • część artystyczna

2. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Projektu Funduszu Spójności na nowowybudowanej fontannie (Pl.B.Głowackiego) alt
Tablica pamiątkowa


alt
Fontanna z tablicą pamiątkową