Skip to main content

Odkomarzanie 14-16 czerwca 2024r.


Szanowni Mieszkańcy,

Tarnobrzeskie Wodociągi  Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 14-16 czerwiec 2024r., Spółka podejmie próby odkomarzania w mieście Tarnobrzeg według poniższego harmonogramu:

  • Noc 14/15 czerwca - osiedla: Nagnajów, Jezioro Tarnobrzeskie, Mokrzyszów, Ocice, Miechocin, Przywiśle, tereny rekreacyjne przy os. Przywiśle, skarpa Wiślana, Siarkowiec, Wielopole, Stare Miasto, Park Dzikowski, ogrody działkowe (Miechocin, Kamionka (po prawej stronie obwodnicy) Mokrzyszów , Wymysłów, Zwierzyniec);
  • Noc 15/16 czerwca – osiedla: Serbinów, Piastów, Borów, Dzików, tereny rekreacyjne Przy Zalewie, Podłęże, Zakrzów, Sobów, Sielec, Wielowieś, ogrody działkowe (Nadole, Kamionka  (od strony St. Orła), Związkowiec, Siarkopol).

Każdego dnia akcja będzie się rozpoczynać po godzinie 20.00. Do oprysków zostaną użyte preparaty dopuszczone do obrotu decyzją Ministra Zdrowia (wydanej na podstawie ustawy o  produktach biobójczych oraz dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) i ujęte w  Rejestrze Produktów Biobójczych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informujemy o szkodliwości przebywania w rozpylonej chmurze preparatów biobójczych. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez producenta nie ma obowiązku stosowania karencji dla owoców i warzyw, jednak zalecamy ich dokładne wymycie przed spożyciem

Aby zapewnić optymalne warunki zastosowania chemicznych preparatów w akcjach odkomarzania, ważne jest aby spełnione były trzy podstawowe warunki:

-temperatura nie przekraczała 24°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu.

-temperatura nie może być niższa niż 10°C podczas aplikacji ze względu na stabilność stosowanego preparatu. Niska temperatura powoduje gęstnienie preparatu i uniemożliwia jego rozpylenie.

-brak opadów w kolejnych 24 godzinach od wykonania zabiegu odkomarzania.

-minimalny wiatr, nieprzekraczający 5m/s.

Spółka na bieżąco śledzi prognozy pogody i aktualne wskazują na możliwość przeprowadzenia akcji we wskazanych terminach.

 W przypadku zmiany warunków atmosferycznych, termin akcji może ulec zmianie.